Actueel / Agenda

Activiteiten

Eerste zaterdag van de maand
* Vogelwandeling 9.00 uur


Onderstaande activiteiten hebben de afgelopen maanden plaatsgevonden.

* 13 mei 10.30 uur Composteren op eigen tuin met Joost van Wijk, Hermien Luiten en Herman van der Bij

* zondag 21 mei 09.00 uur Vogelexcursie naar de Oostvaarders plassen met Rinus Sommeijer en Luc de Bruijn

* 31 mei De Nederlandse Plantencollectie (NPC), lezing door de duurzame Kwekerij Dependens i.s.m. Groei & Bloei lees meer

* 11 juni 13.00 – 17.00 Groen-Moet-Je-Doen!-dag

* 17 juni 10.30 uur Eetbare (water) planten en bloemen. Workshop o.l.v. Maarten Bout

* 29 juni Maaien oevers

* 25/26 augustus 21.30 uur Nachtvlindernacht o.l.v. Joost Klein Haneveld

* 7 september Maaien oevers

* 4 november 9.00 – 12.30 Werkdag i.s.m. Landelijke Natuur werkdag

 

  
 
Werkdagen 2018
3 x per jaar verplicht voor tuinders
 
Onderhoud en verfraaiing van het gemeenschappelijk deel: sloten, houtwallen, paden, composthoop enz. met speciale aandacht voor de locaties van het Natuurlijk Tuinieren, w.o. vlinderbosje, koolmeespad.

De data voor 2018 zijn:
7 april
5 mei
7 juli
15 september
3 november
 
Zaterdags 9.15 - 12.30 uur. 
Koffie vanaf 9 uur en soep na afloop

Werkavonden
Voor de tuinders die nooit op zaterdagmorgen kunnen, worden een paar werkavonden georganiseerd:

maandag 23 april 
donderdag 17 mei
dinsdag 26 juni

Aanvang 18.00 uur met soep

Voor werkavonden graag vooraf aanmelden via secretariaat@driehoektuin.nl


Schouwdata 2018
worden zo spoedig mogelijke bekend gemaakt.


Dit is 'Het Pannendak', het verenigingsgebouw van De Driehoek op Winklerlaan 151.
 
Tenzij anders vermeld, worden de activiteiten hier gehouden of starten ze hier.