Actueel / Agenda‎ > ‎

Activiteiten info

Spectaculaire waarnemingen tijdens de vogelexcursie van De Driehoek  Zie hieronder.

Lezing over de Nederlandse Plantencollectie (NPC) van kwekerij Dependens op 31 mei 20.00 uur in het Pannendak

Kwekerij Dependens staat voor: sociaal, divers en betrokken. Zij kweken een breed sortiment vaste planten, heesters en bomen. Van kleine zaailing tot bomen van 50 jaar oud. Dit doen ze op de meest duurzame manier: BIOLOGISCH.

Dependens is een voortzetting van de oude kwekerij van de familie Schiphorst uit Wageningen. Zij beschikken over een fantastische locatie van ongeveer 6 hectare in de Gelderse Vallei, tussen Ede en Bennekom. Hier werken zij met hart en ziel voor de particuliere plantenliefhebber en de professionele groengebruiker.
Zij laten zien dat het heel goed mogelijk is om zaden en stekken zonder chemische hulpmiddelen te laten opgroeien tot mooie, weerbare planten en bomen. Want waarom zou je de natuur meer belasten dan nodig is?

Sinds 2004 kweken zij biologisch, vanuit het besef van rentmeesterschap over de schepping. Biologisch kweken is de meest duurzame manier om planten en bomen te cultiveren. Dit houdt in dat er geen chemicaliën en kunstmest wordt gebruikt, maar dat er samengewerkt wordt met de natuur. Verder ontwikkelen zij manieren om de teelt nog duurzamer te maken. Ze zijn Skal gecertificeerd. Dit betekent dat er regelmatig wordt gecontroleerd op het naleven van de Europese biologische regelgeving.
Op de kwekerij in Bennekom vindt u zowel jonge zaailingen als bomen van 50 jaar oud. Dit geeft een mooie diversiteit aan producten, zowel in soort als in leeftijd. Hun doel is om een breed publiek in aanraking te brengen met een grote diversiteit aan planten en bomen die maatschappelijk verantwoord zijn gekweekt. Hun doel is om een breed publiek in aanraking te brengen met een grote diversiteit aan planten en bomen die maatschappelijk verantwoord zijn gekweekt.
Je bent daarom van harte welkom op de kwekerij. Rij, fiets of loop eens langs en geniet van de bijzondere plantencollecties. Meer over het sortiment kijk op kwekerij Dependens

*****

VOGELEXCURSIE    Oostvaardersplassen 10 december 2016 

Spectaculaire waarnemingen tijdens de vogelexcursie van De Driehoek

 Zaterdag 10 december hadden we weer een vogelexcursie naar de Oostvaardersplassen. Met 15 deelnemers hadden we een mooie groep. Echt koud was het niet, maar om volop te kunnen genieten van de verenpracht hadden we graag iets zonniger weer gehad.

Voor ons vertrek vertelt Luc nog iets over de plaatsen waar we gaan kijken; met de kaart erbij wordt de route doorgenomen. Dan vertrekken we om 09h00 precies vanaf De Driehoek en rijden in drie kwartier naar de alom bekende Grote Praambult. Vanaf dit hoge punt heb je meestal (als het niet mistig is) een prachtig uitzicht over de grote vlakte met de Heckrunderen, de Konikpaarden en de Edelherten. Op deze ‘Nederlandse Serengeti’ kun je makkelijk tegelijkertijd vele honderden van elk van deze drie soorten grote grazers zien.

We schrokken toen we aangereden kwamen van het grote aantal mensen dat al aanwezig was. Zeker 50 personen met verrekijkers en telescopen, de auto’s ook langs de weg geparkeerd. Zoveel hadden we er daar nog nooit ontmoet. Het bleek een andere vogelexcursie te zijn. Al snel blijft ons eigen groepje over. Het zicht was goed, en zoals verwacht konden we ver weg aan de andere kant van de vlakte, in de bekende bomenrij, een zeearend in een boom zien zitten. Net te zien met de verrekijker en redelijk goed met de telescoop. Verder hier ook een aantal stormmeeuwen en andere vogels waargenomen. Het was fris, zoals meestal hier. Bij het weer in de auto stappen keek Luc nog even achterom en zag toen twee zeearenden over het polderland naar ons toe komen vliegen! Gauw allemaal weer uit de auto. Prachtig, ze buitelden over elkaar heen! Eén van de twee reusachtige vogels was nu zo coöperatief om op een hoge tak van een boom dichtbij te gaan zitten. Die hebben we dus allemaal heel goed kunnen zien. En kunnen fotograferen. We  konden goed zien dat dit een adult was, namelijk met een witte staart. [Later bleek het enthousiasme (van Rinus) over de foto’s genomen 'digiscoping' met de smartphone achter de telescoop voorbarig te zijn geweest. Alleen erg onbevredigende plaatjes opgeleverd.]

Bij de Kleine Praambult, anderhalve kilometer verderop richting Knardijk, kwamen de Konikpaarden in grote aantallen vlak voorlangs gedraafd. Indrukwekkend. In de richting van de snelweg konden we een groepje wilde zwanen zien zwemmen. De kenmerkende tekening van de gele snavel was duidelijk. Bijzonder was dat we tussen de nu tot rust gekomen Koninkpaarden, voor ons heel dichtbij, een zeldzame koereiger konden zien. Nog maar enkele zijn hiervan in Nederland waargenomen. Lijkt op de kleine zilverreiger, maar iets meer gedrongen, en iets kortere snavel. En zeer kenmerkend: de snavel is geel-oranje. Dat was dus ook een bijzondere waarneming.

Toen wilden we ons even opwarmen in het bezoekerscentrum van het StaatsBosBeheer. Dit is een luxe centrum geworden, met echte 'barristas' die lekkere capuccino of warme chocomelk kunnen leveren. Wat nu, met die koffie meegebracht in onze eigen thermoskannen?

We lopen hierna vanuit het centrum eerst nog een kort rondje richting de kijkhut De Zeearend. Daarna rijden we de Knardijk weer op in oostelijke richting en parkeren op de  hoogte van de kijkhut De Krakeend. Een leuke wandeling daar naar toe, maar ook hier geen klapekster, en de vroegere bever knaagsporen aan de wilgen langs het water zijn ook niet meer te zien. Vanuit de kijkhut zien we, zoals steeds daar, weer een heleboel interessante vogels. Wilde zwanen, tafeleenden, wintertalingen slobeenden, etc. Luc legt uit dat slobeenden evenals de andere grondel-eenden, een slobber voorziening langs de rand van de snavel hebben, die als een zeef werkt. Bij de echte slobeenden is dit zeer sterk ontwikkeld. Zij hebben een enorme snavel. Verder zijn ze opvallend mooi bont gekleurd. Voedsel verzamelen doen slobeenden graag in een groepje dicht op elkaar zwemmend. Tsjonge wat was dat mooi te zien. We horen ook hoe de biologiestudenten van de vogelcursus van Luc op de universiteit de tafeleend een “lakenvelder-eend” noemden, vanwege het grote lichtgekleurde veld dwars over de rug.

Om half twee gaan we naar huis. Wat hadden we mooie dingen gezien. Ook in de winter kan een excursie naar de Oostvaardersplassen dus geweldig zijn. Maar volgend jaar gaan we in mei.

Rinus Sommeijer

De waarnemingen:

Op de Driehoek: putters 3 overvliegend; halsbandparkieten 3.

Onderweg: torenvalk; buizerd 2; grote zilverreiger; groep houtduiven; groep kokmeeuwen; kraai; kieviten.

Langs trekvaart: meerkoeten; blauwe reiger, wilde eend enkele.

Grote Praambult: stormmeeuw ± 15; winterkoning, gehoord; roodborst, idem; zeearend, eerst 1 ver weg in boom; grote zilverreiger; kolgans overvliegend ± 15; buizerd overvliegend; grauwe ganzen 5; waterral 1 gehoord.

Vertrekkend bij instappen: 2 zeearenden buitelend over elkaar, daarna ging er 1 zitten vlakbij de Praambult samen met torenvalk in zelfde boom.

Kleine Praambult: koereiger heel mooi tussen de koniks paarden; Wilde zwanen ±10.

Vanuit bezoekerscentrum: kuifeenden veel; wintertaling 10; slobeenden 10.

Ingang bezoekerscentrum: staartmezen ±15. Tijdens wandeling daar: buizerd; blauwe reiger; boomkruiper; matkop.

Kijkhut De Krakeend: waterral, langs dijk gehoord; tafeleenden ± 20 ; slobeenden ±15; wintertalingen ± 8; wilde zwanen ± 8;  grote zilverreiger; blauwe reigers 2; grauwe ganzen 4; meerkoeten ± 40; zwarte kraai; spreeuwen in zwerm ± 50;  wilde eend 2: vinken ±15 op het pad.

Op een rijtje aangevuld met nog wat “losse” soorten
Blauwe reiger, Boomkruiper, Brandgans, Buizerd, Goudhaan, Goudplevieren, Graspieper, Grauwe gans, Groenling, Grote zilverreiger, Halsbandparkiet, Heggemus, Houtduif, Kauw, Kievit, Koereiger, Kokmeeuw, Kolgans, Koolmees, Koperwiek, Kramsvogel, Kuifeend, Matkop, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Pimpelmees, Putter, Roodborst, Slobeend, Spreeuw, Staartmees,  Stormmeeuw, Tafeleend, Torenvalk, Vink, Waterral, Wilde eend, Wilde zwaan, Winterkoning, Wintertaling, Zeearend, Zwarte Kraai.                    

****

GroenMoetJeDoen!-dag  zondag 12 juni 2016  13.00 - 17.00 uur

Op zondag 12 juni vond de GroenMoetJeDoen!-dag plaats in de wijk NoordOost. Het thema dit jaar was 'Klimaatverandering in de Stad' en De Driehoek deed mee. Wij organiseerden:
- een plantjes- en stekjesbeurs (kleine bijdrage)
- een beurs met tuinspulletjes

- informatie over de composthoop, vogels en planten
- kinderprogramma
- meditatieve wandelingen
- verkoop van het jubileumboek van De Driehoek
- proeverij van hapjes van de Agrarische Natuur Vereniging Noorderpark
Koffie, thee en hapjes (50 cent), wijn (1 Euro)
De huifkar reed weer tussen De Driehoek, Ons Buiten, de Voortuin en De Pioniers.Voor algemene informatie over deze dag zie www.gmjd.nl


Ċ
webredactie@driehoektuin.nl,
1 feb. 2014 01:30
ĉ
webredactie@driehoektuin.nl,
14 jan. 2016 08:28
ĉ
webredactie@driehoektuin.nl,
11 okt. 2014 03:35
Comments