Vereniging

Dit gedeelte geeft een overzicht van de structuur van de vereniging: 
 
De samenstelling van het bestuur. Onder commissies vindt u de commissies, werkgroepen, personen die zich inzetten voor de vereniging.
 
Bij de Formulieren en Downloads vindt u een folder met een overzicht van het park, het programma van de stippencommissie,het aanmeld- en opzegformulier, het huishoudelijk reglement en statuten, informatie over de verzekering van de tuinhuisjes enz. 
 
De Driehoek is lid van de AVVN en werkt binnen Utrecht samen met andere volkstuinencomplexen in de OVU (Overleg Volkstuinen Utrecht).