Tuinenpark‎ > ‎Natuurlijk beheer‎ > ‎

vlinders


Vlinders in je tuin                            

Meer vlinders in de tuin, wie wil dat nou niet? Een goede vlindertuin bloeit in verschillende seizoenen en biedt nectar van lente tot herfst. Ook goed voor bijen en andere insecten!


Maak je tuin In 5 stappen vlindervriendelijk.

Stap 1: Voedsel voor vlinders.
Vlinders leven van nectar, een zoete stof die in bloemen zit. Maar niet alle bloeiende bloemen zijn even geschikt. Zet de juiste nectarplanten in je tuin

Stap 2: Voedsel voor de rupsen
Ook voedselplanten voor rupsen (waardplanten genoemd) zijn onmisbaar. Rupsen zijn kieskeurig, ze lusten vaak maar enkele soorten planten.

Stap 3: Warmte
Vlinders zijn koudbloedige dieren. Ze hebben warmte van de zon nodig om te vliegen. Ze zoeken de zonnigste plekjes van je tuin op. Plant nectarrijke planten daarom in de zon. En zorg voor zonnige plekjes uit de wind, waar vlinders kunnen opwarmen.

Stap 4: Afwisseling
Vlinders houden van afwisseling en variatie. Ze oriënteren zich met hulp van de planten in een tuin. Het is daarom belangrijk om in je tuin variatie aan te brengen in de hoogte van de planten, zodat vlinders er hun weg kunnen vinden.

Stap 5: Een veilige plek in de winter
In een kale, schoongeharkte tuin kunnen vlinders geen beschutting vinden tegen regen of kou. In zo'n tuin kan geen vlinder overwinteren. Laat uitgebloeide planten staan en ruim niet te netjes op. Zodat vlinders, maar ook andere insecten, er een goede schuilplaats vinden. Met een
vlinderkastje kun je een beschut plekje voor de winter creëren.

 

Bron: vlinderstichting
Nog meer informatie over vlinders en gerelateerde planten is te vinden op
www.vlinderstichting.nl

 

Top tien vlinderplanten (op volgorde van bloeitijd)

1. Winterheide
2. Sneeuwbal
3. Judaspenning
4. Lavendel
5. Vlinderstruik
6. IJzerhard
7. Koninginnenkruid
8. Hemelsleutel
9. Herfstaster
10. Klimop

   

 

 

Waardplanten

groot koolwitje

koolsoorten en andere kruisbloemigen, zoals damastbloem en koolzaad, oost-indische kers

klein koolwitje

koolsoorten en andere kruisbloemigen, zoals damastbloem en koolzaad, oost-indische kers

klein geaderd witje

kruisbloemigen, zoals look-zonder-look en pinksterbloem

oranjetipje

look-zonder-look, pinksterbloem en judaspenning

citroenvlinder

vuilboom, wegedoorn

kleine vuurvlinder

schapenzuring, veldzuring

boomblauwtje

vuilboom, klimop, heide, hulst, wegedoorn, vlinderstruik en kattenstaart

icarusblauwtje

diverse klaversoorten, zoals hopklaver, rolklaver en gewone rupsklaver

distelvlinder

diverse distelsoorten, kleine klis, kaasjeskruid en brandnetels

atalanta

grote en kleine brandnetel

dagpauwoog

grote brandnetel

kleine vos

grote brandnetel

gehakkelde aurelia

grote brandnetel, hop, iep, aalbes

landkaartje

grote brandnetel

 

 

Vlinders in de winter
Vlinders hebben verschillende strategieën om de koude winter door te komen. Iedere vlindersoort overwintert op zijn eigen manier.
De meeste dagvlinders brengen de winter in ons land door als eitje (groot dikkopje, zwartspriet dikkopje), rups (oranje zandoogje, koevinkje), pop (groot koolwitje, klein geaderd witje ) of vlinder (dagpauwoog ,citroenvlinder, kleine vos)

 
Eitjes, rupsen en poppen zitten tussen planten, in het strooisel onder dorre bladeren, in het gras of in de grond. Vlinders verschuilen zich vaak op zolders of in schuren. Als je zo'n vlinder ziet kan je hem het beste met rust laten.

Trekvlinders
Net als trekvogels bestaan er ook trekvlinders. Deze vlinders komen ieder voorjaar vanuit het warme zuiden richting Nederland. In de zomer planten ze zich voort in ons land. En in het najaar vliegt de nieuwe generatie weer terug naar het zuiden om daar te overwinteren. De atalanta en de distelvlinder doen dit.

 

 

DE VLINDERSTICHTING 2003 | Lijst van waardplanten

Lijst van waardplanten

In dit overzicht kun je zien van welke planten de rupsen van

welke vlinder eten.

 

 • koninginnenpage schermbloemigen (vooral peen)

 • groot koolwitje koolsoorten en andere kruisbloemigen, zoals damastbloem en koolzaad, oost-indische kers

 • klein koolwitje koolsoorten en andere kruisbloemigen, zoals damastbloem en koolzaad, oost-indische kers

 • klein geaderd witje kruisbloemigen, zoals look-zonder-look en pinksterbloem

 • oranjetipje look-zonder-look, pinksterbloem en judaspenning

 • citroenvlinder vuilboom, wegedoorn

 • kleine vuurvlinder schapenzuring, veldzuring

 • boomblauwtje vuilboom, klimop, heide, hulst, wegedoorn, vlinderstruik en kattenstaart

 • icarusblauwtje diverse klaversoorten, zoals hopklaver, rolklaver en gewone rupsklaver

 • distelvlinder diverse distelsoorten, kleine klis, kaasjeskruid en brandnetels

 • atalanta grote en kleine brandnetel

 • dagpauwoog grote brandnetel

 • kleine vos grote brandnetel

 • gehakkelde aurelia grote brandnetel, hop, iep, aalbes

 • landkaartje grote brandnetel

 • koevinkje diverse grassoorten, zoals kropaar en gladde witbol

 • bruin zandoogje diverse grassen

 • oranje zandoogje diverse grassen

 • hooibeestje diverse zwenk- en beemdgrassen, kamgras en reukgras

 • bont zandoogje diverse grassen, zoals kweek en kropaar

 • argusvlinder diverse grassen, zoals kropaar, beemdgras, ruwe smele en kweek

 • groot dikkopje diverse grassen

 • zwartsprietdikkopje diverse grassen

Comments