Volkstuin

Het Ecologisch Tuinenpark De Driehoek heeft 137 tuinen, waaronder een paar halve tuinen en drie kleine tuintjes. Een tuin meet ongeveer 250 m2. Op de meeste tuinen staat een tuinhuisje, dat door de nieuwe tuinder moet worden overgenomen. De prijzen liggen tussen de 500 en 3500 Euro.
Het gebruik van een tuin kost in 2018 290 Euro per jaar. De contributie voor de vereniging is 13 Euro.
Momenteel is er een wachtlijst van belangstellenden voor een tuin, maar er komen regelmatig tuinen vrij. U kunt zich aanmelden als belangstellende of als lid, zie onder aanvragen.
 
Leden zonder tuin worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, krijgen de nieuwsbrief en zijn van harte welkom op activiteiten en werkdagen.

 

Het Ecologisch Tuinenpark is een vereniging van leden die behalve hun eigen tuin het gemeenschappelijk groen onderhouden. Daartoe worden vijf werkdagen georganiseerd op zaterdagmorgen van 09.00 - 12.30 uur. Iedereen is verplicht drie maal mee te werken. Er zijn klussen voor iedereen, licht of zwaar. Bij in gebreke blijven wordt een bedrag van 25 Euro per gemiste werkdag in rekening gebracht. Voor diegenen die nooit op zaterdagen kunnen worden drie inhaalavonden georganiseerd.


Goed onderhoud van het groen en de individuele tuinen is van belang voor het aanzien van het park. Er is een tuincommissie die enkele keren per jaar de tuinen schouwt en zonodig waarschuwingen over achterstallig onderhoud geeft.

Regelmatig worden cursussen en lezingen gegeven over onderwerpen zoals snoeien, natuurlijk tuinieren, vogels en moestuinieren.
Subpagina''s (3): Aanvragen Onderhoud Opzeggen